logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

CPK Michalovce

Okrem hlavného poslania Centra prvého kontaktu - Michalovce, ktorým je poskytovanie poradenských služieb pre začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP) nám naša výhodná geografická poloha v blízkosti slovensko - ukrajinských hraníc umožňuje svoje aktivity orientovať aj do podpory cezhraničnej podnikateľskej spolupráce.

 

Od roku 2006 sa aktívne venujeme cezhraničnej Slovensko – Ukrajinskej spolupráci pri pomoci malým a stredným podnikateľom z oboch strán hranice. Pre financovanie cezhraničných aktivít sme využili hlavne projekty financované Európskou úniou.

 

Pre seba a pre našich klientov sme pripravili niekoľko úspešných projekov. Projekty sa týkali podpory podnikania, rozvoja cestovného ruchu a podpory športu a zdravého života na školách. Dva projekty (jeden vlastný a jeden nášho klienta) boli úspešne realizované už v rokoch 2006 – 2007. Na základe skúseností, ktoré sme získali počas realizácie daných projektov sme v nasledujúcom programovacom období 2007 - 2013 pripravili štyri projekty (tri vlastné a jeden nášho klienta), ktoré sa realizovali, poprípade sú ešte v realizácii. Podrobnejšie informácie o uvedených projektoch nájdete v kategórii Projekty. Všetky projekty mali a majú jednu hlavnú úlohu: podporiť a maximálne uľahčiť vstup podnikateľských subjektov na teritórium susednej krajiny.   

 

                                       Image in photogallery
Napísali o nás v inzertných novinách ´Mesto pod lupou´
25.3.2013 14:44
V mesiaci február vyšiel o Centre prvého kontaktu (CPK) v inzertných novinách "Mesto pod lupou" článok, ktorý opisuje činnosť CPK a jeho súčasné ...
Prečítajte si viac

ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT