logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

O násImage in photogallery
photo-iconPrednášali sme študentom Ekonomickej univerzity v Michalovciach
19.4.2017 16:35 | Ekonol´mická univerzita
O aktivitách Centrum prvého kontaktu sme informovali študentov Ekonomickej univerzity v Michalovciach
Prečítajte si viac


Image in photogallery
ukrajina.sk sumarizuje rok 2016
2.1.2017 13:41
Pripravili sme pre Vás malé zhrnutie toho, čo priniesol rok 2016 portálu www.ukrajina.sk
Prečítajte si viac
Jednou zo základných potrieb pri zakladaní vlastnej firmy je mať v pravej chvíli prístup k správnym informáciám.

Na tento účel začala v roku 1992 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) s finančnou pomocou programu Európskej únie PHARE budovať komplexnú sieť inštitúcií.

Bolo vytvorených dvanásť Regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a štyri Podnikateľské a inovačné centrá (BIC).

Keďže tieto centrá nemali dostatočný dosah na podnikateľov vo vzdialenejších oblastiach regiónov, rozšírila sa v roku 2002 táto sieť o deväť Centier prvého kontaktu (CPK).

 

 

    

 

Centrum prvého kontaktu - Michalovce (CPK-Michalovce)

patrí do sústavy inštitúcií, ktoré zastupujú Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v regiónoch. CPK-Michalovce je nezisková inštitúcia, založená na základe partnerstva verejného a neziskového sektora ako nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené v júli 2002 a svoju činnosť zahájilo 1. októbra 2002.

 

Zakladajúcimi členmi boli:

Mesto Michalovce

Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov

 

Od roku 2005 sú členmi zduženia:

Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov

Finsun s.r.o. Trebišov

 

CPK -Michalovce zabezpečuje ľahký prístup podnikateľov (ale aj ostatných skupín obyvateľstva) k potrebným poradenským a informačným službám.

 

Hlavným poslaním CPK-Michalovce  je:

- poskytovanými službami prispieť k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne

- aktívnou politikou podporiť vytváranie nových pracovných príležitostí

- prostredníctvom poradenských a informačných služieb zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v regióne na európsku úroveň.

 

 
ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT