logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 
 1/8 >>

Zahájili sme prevádzku prvých štyroch nabíjacích staníc elektromobilov

30.11.2023 10:20 | CPK-Mi

Dňa 28.11.2023 aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré v daný deň prevládalo na celom území Slovenska, bola oficiálne zahájená prevádzka prvých štyroch nabíjacích staníc elektromobilov v lokalitách Šamudovce - Komunitné centrum, Michalovce - Podnikateľské centrum VK Trade a Thermalpark Zemplínska Šírava postavených v rámci implementácie projektu „GreenWheels: Ecotransport of the Future - Today !“ / "Zelené kolesá: Ekologická preprava budúcnosti – dnes !"

Otvárania sa zúčastnili okrem hlavného partnera projektu z Factory of Investment Projects NGO Ukrajina, maďarského partnera projektu KIÚT Regional Development, domáceho projektového tímu z  Centra prvého kontaktu Michalovce, aj zástupcovia verejnej správy, podnikateľskej sféry, ktorí sa aktívne zúčastnili alebo zapojili do realizácie projektu.

 

   Šamudovce - Komunitné centrum:

    Na úvod privítal účastníkov Ing. Ľuboslav Závacký, riaditeľ Centra prvého kontaktu Michalovce. Predstavil výzvu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA CBC 2014-2020, z ktorej je projekt realizovaný.  V ďalšom príhovore predstavil nabíjaciu stanicu AC, inštalovanú pri Komunitnom centre Šamudovce. Nasledovali príhovory zahraničných partnerov projektu. Najskôr vystúpila pani Oksana Shyskanych, projektová koordinátorka   FIP NGO Užhorod - ukrajinský hlavný partner projektu, ktorá v stručnosti predstavila dosiahnuté výsledky ukrajinského partnera. Po nej vystúpil pán András Rákóczi, executive president KIÚT Regional Development Association z Maďarska, ktorý predstavil dosiahnuté výsledky maďarského partnera. Po partneroch projektu vystúpil s príhovorom starosta obce Šamudovce, pán Emil Ircha. Vyzdvihol prínos nabíjacej stanice pre zviditeľnenie obce na mapách nabíjacích staníc a vyjadril presvedčenie, že stanica si nájde uplatnenie pre domácich ale aj hostí, ktorí prechádzajú obcou. Po pánovi starostovi vystúpil s opisom technických parametrov nabíjacej stanice pán Mgr.Tomáš Kuník, marketingový riaditeľ slovenskej spoločnosti ejoin s.r.o., ktorá vyrobila a dodala inštalovanú nabíjaciu stanicu. Na záver príhovorov Ing. Závacký poďakoval svojim kolegom zo slovenského projektového tímu a stavebnej firme StavStar s.r.o., ktorá stavbu zrealizovala a vyzvaní prítomní pristúpili k slávnostnému prestrihnutiu pásky a tým uvedeniu nabíjacej stanice do prevádzky. 

Michalovce - Podnikateľské centrum VK Trade

Po uvedení nabíjacej stanice v Šamudovciach sa prítomní presunuli do Michaloviec, pred Podnikateľské centrum VK Trade. Aj tu privítal účastníkov  a zástupcov médií Ing. Ľuboslav Závacký, riaditeľ Centra prvého kontaktu Michalovce. Prítomným účastníkom oficiálneho spustenia stanice predstavil výzvu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA CBC 2014-2020, z ktorej je projekt realizovaný.  V ďalšom príhovore predstavil koncepciu nabíjacej stanice AC, ktorá má priniesť záujemcom o nabíjanie zvýšený komfort, ako doteraz poznali. Inštalovaný prístrešok prekrýva časť nabíjacieho státia a chráni vodiča pri nabíjaní. Aktuálne nepriaznivé počasie preverilo opodstatnenosť daného tvrdenia. Ďalšou novinkou pre elektromobilistov je možnosť platenia za nabíjanie okrem RFID karty, mobilnej aplikácie aj bežnou platobnou kartou pomocou terminálu umiestneného na nabíjacej stanici. Nasledovali príhovory zahraničných partnerov projektu. Ako prvá za zahraničných partnerov vystúpila pani  Oksana Shyskanych, projektová koordinátorka FIP NGO Užhorod  -  ukrajinský  hlavný  partner  projektu, ktorá v stručnosti predstavila dosiahnuté výsledky ukrajinského partnera. Po nej prišiel na rad so svojim príhovorom pán András Rákóczi, executive president KIÚT Regional Development Association z Maďarska a predstavil dosiahnuté výsledky maďarských partnerov. Po partneroch projektu vystúpil s príhovorom majiteľ Podnikateľského centra VK Trade, pán Ing. Vladimír Koťo konateľ spoločnosti  VK Trade spoločnosť s r.o. Vyzdvihol prínos nabíjacej stanice nielen pre návštevníkov podnikateľského centra, ale aj blízkej nemocnice. Zdôraznil, že elektrická energia, ktorá napája nabíjaciu stanicu je čiste zelená. Čast elektrickej energie je získavaná z vlastných fotovolticých paneloch, inštalovaných na budovách centra, ďalšia elektrická energia je dodávanané externým dodávateľom, ktorý garantuje jej výrobu čiste z prírodných zdrojov - vietor, slnko. Po pánovi Ing. Koťovi vystúpil s opisom technických parametrov nabíjacej stanice pán Mgr. Tomáš Kuník, marketingový riaditeľ slovenskejj spoločnosti ejoin s.r.o., ktorá vyrobila a dodala inštalovanú nabíjaciu stanicu. Na záver príhovorov Ing, Závacký poďakoval za spoluprácu svojim kolegom zo slovenského projektového tímu a stavebnej firme StavStar s.r.o., ktorá stavbu zrealizovala. Následne pristúpili vyzvaní prítomní k slávnostnému prestrihnutiu pásky a tým uvedeniu nabíjacej stanice do prevádzky. Po slávnostnom uvedení nabíjacej stanice do prevádzky poskytli prítomní hostia krátke rozhovory redaktorke michalovskej televízie TV Mistral. Po krátkej ukážke nabíjania sa prítomní presunuli na Zemplínsku Šíravu, k Thermalparku.

  Thermalpark Zemplínska Šírava

   Po uvedení nabíjacích staníc v Šamudovciach a Michalovciach sa prítomní presunuli na Zemplínsku Šíravu, na parkovisko pri Thermalpark SPA  resort. Aj tu privítal účastníkov a zástupcov médií Ing.Ľuboslav Závacký, riaditeľ Centra prvého kontaktu Michalovce. Prítomných oboznámil       s výzvou cezhraničnej spolupráce HUSKROUA CBC 2014-2020, z ktorej je projekt realizovaný. V ďalšom vstupe predstavil koncepciu nabíjacieho HUBu, prvého nielen na Zemplínskej Šírave, ale aj v regióne Dolného Zemplína. Bol predstavený nabíjací HUB pozostávajúceho z jednej DC a jednej AC stanice, ktorý umožní súčasné nabíjanie 5 elektromobilov. Nabíjací HUB má priniesť záujemcom o  nabíjanie zvýšený komfort, ako doteraz poznali. Inštalovaný prístrešok podobne ako v Michalovciach - Podniakteľské centrum VK Trade, prekrýva časť nabíjacieho státia a chráni vodiča pri nabíjaní. Pretrvávajúce nepriaznivé počasie preverilo opodstatnenosť daného tvrdenia aj v tejto lokalite. Ďalšou novinkou pre elektromobilistov je možnosť platenia za nabíjanie okrem RFID karty, mobilnej aplikácie aj bežnou platobnou  kartou pomocou terminálu umiestneného na nabíjacej stanici. Nasledovali príhovory zahraničných partnerov projektu. Prednosť so svojim vystúpením dostala pani Oksana Shyskanych, ako zástupkyňa ukrajinského hlavného partnera FIP NGO Užhorod  -  na projekte pracuje na pozícii projektového koordinára, ktorá v stručnosti predstavila dosiahnuté výsledky ukrajinského partnera. Ako nasledujúci dostal slovo pán András Rákóczi, executive president KIÚT Regional Development Association z Maďarska. ako zástupca maďarského partnera, ktorý predstavil výsledky projektu z maďarskej strany. Po partneroch projektu vystúpil s príhovorom starosta obce Kaluža, pán Jozef Fic. Ocenil nielen vizuálny vzľad nabíjacieho HUBu, ale zdôraznil význam nabíjacích staníc nielen pre obec, ale aj pre lokalitu Zemplínskej Šíravy. Po pánovi starostovi dostal slovo konateľ Thermal Šírava SPA Resort, pán Miroslav Kozma, ktorý zdôraznil, že nabíjací HUB dopĺňa už doteraz doteraz  poskytované služby, ktoré poskytujú pracovníci Thermalparku. Počas oddychu v Thermalparku, alebo obeda v hotely Thermal Šírava SPA resort si budú môcť elektromobilisti nabiť svoje elektromobily, čo sa považuje za obrovskú výhodu postaveného HUBu. Po pánovi Kozmovi vystúpil s opisom technických parametrov nabíjacích staníc Mgr. Tomáš Kuník marketingový riaditeľ slovenskej spoločnosti ejoin s.r.o., ktorá vyrobila a dodala inštalované nabíjacie stanice. Ing. Závacký, ako zástupca slovenskej strany realizovaného  proejktového tímu na záver osobne poďakoval svojim kolegom z slovenského projektového tímu a stavebnej firme StavStar s.r.o., ktorá stavbu zrealizovala. Aj na tomto mieste pristúpili vyzvaní prítomní k slávnostnému prestrihnutiu pásky a tým k uvedeniu nabíjacieho HUBu do prevádzky. Po slávnostnom uvedení nabíjacieho HUBu do prevádzky bolo predstavá praktická ukážka nabíjania elektromobilov, po ktorej nasledovalo malé občerstvenie spojené s rozhovormi medzi prítomnými účastníkmi.

 

Na nabíjanie pri nabíjacích staniciach "Zelené kolesá" môžete použiť aplikáciu "Smart Fuel Pass", alebo ak ju ešte nemáte, môžete sa registrovať tu, alebo načítaním tohto QR kódu:

 

Reportáž zo Záverečnej Press konferencie spracovaná televíziou TV Mistral Michalovce

 

Noviny TV Mistral 7.12.2023 (Reportáž zo Záverečnej Press konferencie; od 7´28" do  11´40")


Fotogaléria
Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 
 1/8 >>


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT