logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

 

 

 


<<  4096/5147 >>

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

6.3.2022 14:53 | ua.gov.sk

 

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Postaráme sa o vás.


Prechod cez hranice

Pred cestou na hraničný priechod sa ubezpečte, že:

 • vaše auto je plne natankované a pripravené na dlhšiu cestu,
 • váš mobilný telefón je plne nabitý a má dostatočný kredit alebo možnosti na vykonávanie hovorov. Nespoliehajte sa iba na komunikáciu cez internet,
 • máte dostatočnú hotovosť v EUR alebo $ na pokrytie životných nákladov na niekoľko dní,
 • máte cestovný pas alebo iné osobné doklady. Ak nemáte žiaden iný doklad, vezmite so sebou aj neplatné, poškodené doklady alebo ich fotokópie,
 • máte lieky, ktoré užívate,
 • máte pevnú obuv, teplé oblečenie (čiapka, šál, rukavice), pršiplášť alebo dáždnik.

Nezabudnite tiež na:

 • nabíjačku na mobilný telefón, a ak máte, externú batériu,
 • základné hygienické potreby,
 • suché trvanlivé potraviny, ktoré možno jesť priamo bez tepelnej prípravy. Zvlášť dbajte na jedlo pre malé deti,
 • dva litre pitnej vody v plastovom obale,
 • baterku na svietenie,
 • skladací vreckový nôž,
 • deku,
 • malé veci sentimentálneho významu.

Dôležité upozornenie:
Neberte so sebou zbrane, výbušniny a drogy!

Pre ľudí žijúcich na Ukrajine, ktorí chcú prísť na Slovensko aktuálne existujú 3 hraničné priechody: Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence.

Slovensko zriadilo na hraničných priechodoch a v niektorých obciach tzv. hotspoty, aby sa urýchlil administratívny proces, ktorý je potrebné absolvovať pri vstupe do krajiny.

Nakoľko Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, na územie Slovenska sa nedostávajú ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov.

Ďalšie informácie na https://www.ukraineslovakia.sk/.

Pre ľudí pochádzajúcich z ne-európskych krajín (hlavne študenti z Afriky a Ázie) je dostupná infolinka Ukrajinskej vlády +380 934 185 684

Vstup na Slovensko je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj občanom iných krajín, ktorí sú aktuálne na Ukrajine.

Momentálne je vstup umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). V takom prípade je nutné požiadať o dočasné útočisko, prípadne o udelenie azylu. Ak cestujete s maloletými deťmi, odporúča sa mať pri sebe aspoň rodný list dieťaťa.

Osobám bez platného cestovného pasu sa odporúča mať pri sebe iné doklady (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, povolenie na pobyt na Ukrajine, rodné listy detí atď.).

V prípade, že hranicu prekročí dieťa bez sprievodu, príslušný úrad koordinuje v spolupráci s políciou umiestnenie dieťaťa do vybraného zariadenia.

Po prekročení hraníc dostane každý obyvateľ Ukrajiny dočasné ubytovanie a stravu. Pomoc, ktorú Slovenská republika poskytne pre ľudí žijúcich na Ukrajine je bezplatná. Ľudia žijúci na Ukrajine dostanú všetky dôležité informácie od colníkov, dobrovoľníkov či policajtov.

Vládne aj mimovládne organizácie taktiež pomôžu a poskytnú humanitárnu a základnú materiálnu pomoc každému človeku, ktorý sa chce ukryť na Slovensku pred vojnou.

Doprava z hraničného priechodu do dočasného ubytovania je koordinovaná na mieste. Niektoré samosprávy poskytujú bezplatnú prímestskú dopravu pre ľudí žijúcich na Ukrajine. K dispozícii sú rovnako aj taxislužby.

Niektorí slovenskí mobilní operátori na hraniciach bezplatne poskytujú SIM karty na volania a internet.

Ukrajinské hrivny (UAH) je možné na území Slovenska zameniť iba v zmenárňach. Banky túto možnosť aktuálne neponúkajú. Hotovosť (EUR) si je možné vybrať aj z bankomatov prostredníctvom platobných kariet.

Niektoré slovenské banky pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v dostupnosti k ich financiám:

 • novo umiestnenými bankomatmi v blízkosti hraničných priechodov (Vyšné Nemecké), z ktorých sú výbery ukrajinskými bankomatovými kartami bez poplatku (toto platí v niektorých bankách na celom Slovensku),
 • otváranie bezplatných účtov, vrátane vydávania platobných kariet a prístupu k internetbankingu,
 • zrušenie poplatkov pri prevodoch na Ukrajinu,

Slovenská republika prijíma na hraničných priechodoch spoločenské zvieratá aj bez pasu a očkovania. Osoby sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami sú povinné vypísať tlačivo, ktoré je k dispozícii aj na hraničných priechodoch.

Upozorňujeme ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, aby boli obozretní a riadili sa pokynmi označených zamestnancov štátu (napr. Polícia) alebo dobrovoľníkov neziskových organizácií. Nikomu inému neodovzdávajte svoje doklady, peniaze alebo svoj majetok. Pred využitím neoficiálnej dopravy si túto skutočnosť odkonzultujte s ľuďmi pracujúcimi na hranici alebo dobrovoľníkmi neziskových organizácií.

V prípade, že sa cítite byť v ohrození, kontaktujte prosím národnú nonstop linku pomoci (0800 800 818)

Chcem ostať na Slovensku

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko majú možnosť požiadať o azyl alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany.

AZYL
Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá môže byť osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy. Dospelá osoba ma právo požiadať o azyl na mieste hraničného priechodu, taktiež žiadosť podáva aj za svoje deti.

DOČASNÉ ÚTOČISKO
Na Slovensku si môžete požiadať o dočasné útočisko na polícii na hraničnom priechode.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu žiadateľov o dočasné útočisko. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany.

POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM
V prípade, ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať legálne na území Slovenskej republiky 90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem legálneho pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko alebo o azyl.

POPLATKY
Za azylový pobyt nebudete platiť, a tak isto ani v prípade dočasného útočiska na území Slovenskej republiky.

Možnosť požiadať o dočasné útočisko:

 • Ak ide o cudzinca, ktorý žiada pri vstupe na územie SR - na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu.
 • Ak ide o cudzinca, ktorý žiada po vstupe na územie SR - na policajnom útvare cudzineckej polície podľa miesta, kde sa zdržiava.

Možnosť požiadať o azyl:

Áno. Avšak pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

Po prekročení hraníc vám s informáciami o ubytovaní pomôžu zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií.

Na Slovensku sa môžete zamestnať, ak máte povolenie na zamestnanie, alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysoko kvalifikovanému zamestnaniu.

Ak nemáte žiadne z vyššie uvedených dokumentov, môžete sa zamestnať, ak:

 • ste žiadateľom o udelenie azylu po 9 mesiacoch od podania žiadosti,
 • vám bol udelený azyl,
 • vám bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • sa vám poskytlo dočasné útočisko.

Odkaz: Pracovné ponuky s ukrajinským jazykom

Zdravotná starostlivosť bude pre ľudí postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytovaná na základe ich statusu:

 • V prípade, že Slovensko je tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si musíte hradiť v plnom rozsahu
 • Ak na Slovensku požiadate o azyl, vznikne vám nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť
 • Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany vám vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, budete mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

COVID-19
Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.

Vaše deti môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium na školách v mieste Vášho pobytu alebo na inom určenom mieste.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach na Slovensku nájdete na stránke: korona.gov.sk

Liga ľudských práv
Je verejnoprávna organizácia, ktorá poskytuje cudzincom a utečencom informácie o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch.
Telefón (horúca linka) pre občanov Ukrajiny: +421 918 366 968
E-mail: ukrajina@hrl.sk
Ďalšie informácie: http://ukraineslovakia.sk

Pomoc pri hľadaní ľudí na Ukrajine
Slovenský Červený kríž - Spájanie rodín
Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť službu Slovenského Červeného kríža - Spájanie rodín. Pre viac informácií navštívte webovú stránku redcross.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku.
Informačná linka: 0850 211 478 (z územia SR)
Zo zahraničia: +421 252 630 023+421 556 258 662

Telegramové a aplikácia Signal: +421 908 767 853 (iba hlasové služby)
E-mail: mic@iom.int
Ďalšie informácie: www.mic.iom.sk

SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku
Horúca linka: +421 911 201 889
E-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Facebook: Ukraine-Slovakia SOS

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

Doplnková ochrana sa poskytuje spravidla civilistom, ktorí utekajú pred všeobecným násilím spojením s vojnovým konfliktom.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu žiadateľov o dočasné útočisko. Ide o najrýchlejšiu poskytnutú formu ochrany. Vláda SR rozhodnutím určí začiatok, podmienky a skončenie dočasného útočiska.

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá môže byť osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Na Slovensku môžete využiť autobusovú dopravu, vlakovú dopravu a leteckú dopravu.

Pre všetkých obyvateľov z Ukrajiny je po predložení pasu vlaková doprava zadarmo. Je však potrebné, aby ste si zakúpili miestenku.

Najbližšie letisko k slovensko - ukrajinským hraniciam je letisko Košice s priamymi letmi do Londýna, Prahy, Viedne, Varšavy, Liverpoolu a Dublina.
Viac informácii: https://www.airportkosice.sk

Česká republika: https://www.stojimezaukrajinou.cz
Poľsko: https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine
Situácia v ostatných krajinách: https://ukraina.guide/

Dôležité odkazy

Informácie o COVID-19

korona.gov.sk

Informácie o vstupe cudzincov počas mimoriadnej situácie (MVSR)

Ministerstvo vnútra.

Mimovládna pomoc

ktopomozeukrajine.sk

Dôležité kontakty

Polícia SR

Tel. číslo: 158112

Ambulancia

Tel. číslo: 155112

Hasiči

Tel. číslo: 150112

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 2 592 028 10

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby

+421 513 816 111
+421 259 765 111

 

Zdroj: ua.gov.skZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 
<<  4096/5147 >>


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT