logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko- Ukrajina
projekt "Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko- Ukrajina"

 - program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina

 - dĺžka trvania projektu : marec 2006 – máj 2007

 

Partenri projektu:

                              - za slovenskú stranu : CPK Michalovce

                                                                        CPK Brezno
 
    
                              - za ukrajinskú stranu : Užhorod - XXI storočie
 
 
 
Výstupom projektu je DVD -  Sprievodca podnikaním na Slovensku a Ukrajine, ktoré si môžete pozrieť na tejto stránke:                               
 
 
  
 
                                                                                  

Úlohy projektu:

 

-  vytvorenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce v oblasti podpory malého a stredného podnikania
 
-  vytvorenie cezhraničného toku informácií a komunikácie v oblasti podpory malého a stredného podnikania
 
-  zmapovanie možnosti podnikania na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine
 
- analýza podmienok na podporu podnikania
 
- podporné marketingové aktivity v oblasti malého a stredného podnikania na podporu rozvoja podnikania a výmeny skúseností a nadviazania partnerských vzťahov (konferencie, workshopy a semináre)
 
- vydanie publikácie „Sprievodca podnikaním na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine“ v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku
 
 
Krátkodobé ciele: 
 
 - zapojenie partnerov do cezhraničnej spolupráce pre rozvoj MSP na oboch stranách hraníc
 
- vytvorenie spoločných informačných tokov o možnostiach podnikania v susedných regiónoch
 
- zmapovanie podnikateľského prostredia a potrieb v oblasti podnikania v regiónoch na oboch stranách hraníc
 
- výmena informácií v 3 hlavných oblastiach podnikania ( stavebníctvo, strojárstvo, cestovný ruch)
 
- posilnenia spoločných plánovacich praktík v oblasti vzájomnej výmeny informácií
 
 
Dlhodobé ciele:
 
 - stabilizovať spoluprácu partnerov na oboch stranách hraníc v oblasti MSP
 
- spoločné postupy, plánovanie, spoločné aktivity, rozšírenie cezhraničnej spolupráce
 
- pokračovať v aktualizácii platnej  legislatívy pre podnikanie
 
- podpora rastu zamestnanosti v regiónoch rozvojom MSP
 
- vybudovať kapacitu nových inštitúcií zaangažovaných na cezhraničnej spolupráci v oblasti MSP
 
- efektívna pomoc pre začínajúcich podnikateľovnaprieč hraniciam
 
 
Aktivity projektu
 
1. Vypracovanie spoločnej analýzy podnikateľského prostedia na Slovensku a v
    Zakarpatskej Ukrajine
 
/Termín : apríl – júl 2006/
 
2. Príprava a zorganizovanie medzinárodnej konferencie :  „Ako podnikať v Zakarpatskej Ukrajine“
 
/Termín : 16. augusta 2006/
/Miesto konania: Rekreačné zariadenie EUROBUS na Zemplínskej Šírave/
 
 
3. Príprava a zorganizovanie medzinárodnej konferencie : „Možnosti, rozvoj a podpora podnikania na Slovensku“
 
/Termín : september 2006/
/Miesto konania: Užhorod - Ukrajina/
 
4. Príprava a zorganizovanie medzinárodného workshopu : „Slovensko – ideálne podmienky pre podnikanie“
 
/Termín : november 2006/
/Miesto konania: Užhorod - Ukrajina/
 
5. Príprava a zorganizovanie medzinárodného workshopu : „Zakarpatská Ukrajina – jej prírodné, kultúrne a historické bohatstvo“
 
/Termín : január 2007/
/Miesto konania: Slovensko/
 
6. Príprava a zorganizovanie medzinárodného seminára : „Vzájomné partnerstvá a rozvoj podnikania v prihraničných oblastiach Slovenska a Zakarpatskej
    Ukrajine“
 
/Termín : marec 2007/
/Miesto konania: Rekreačné zariadenie EUROBUS na Zemplínskej Šírave/
 
7. Príprava a zorganizovanie medzinárodného seminára : „Ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti rozvoja a podpory MSP v ostatných regiónoch  
    Slovenska a  Zakarpatskej Ukrajine“
 
/Termín : apríl 2007/
/Miesto konania: Užhorod - Ukrajina/
 
8. Príprava a vydanie publikácie: „Sprievodca podnikaním na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine“
 
/Termín vydania: máj 2007/
 
 
 
 

 
ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT