logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Identifikácia projektu

Úplný názov projektu:
GreenWheels: Ecotransport of the Future - Today ! (
Zelené kolesá: Ekologická preprava budúcnosti - dnes!)


Skrátený názov projektu:
GreenWheels

Číslo Projektu:
HUSKROUA/1702/7.1/0041

Program:
ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 - Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko -Rumunsko - Ukrajina

Tématická oblasť:
TO 7 - Priorita 1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry pre zlepšenie mobility osôb a tovaru

Vedúci partner:
Factory of Investment Projects, Uzhhorod, Ukrajina

Partneri projektu:
Centrum prvého kontaktu - Michalovce, Slovensko 

KIUT Regional Development Associatio, Maďarsko

Celkový rozpočet projektu: 948 219,79 €.

Požadovaný príspevok EÚ: 853 397,80 €

Trvanie projektu:
24 mesiacov (august 2020 – júl 2022)

 

Informácia o projekte na stránke riadiaceho orgánu projektov HUSKROUA


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT