logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Zhrnutie projektu

Ekologická doprava budúcnosti je dnes už realitou! V súčasnosti veľké mestá a európske štáty nahrádzajú naftové motory ekologickými (do roku 2030). Znamená to, že o niekoľko rokov sa ľudia budú intenzívne zameriavať hlavne na elektromobily a náš región sa môže izolovať od európskych cestujúcich z dôvodu absencie infraštruktúry elektromobilov, čo by spôsobilo veľké problémy hlavne pre náš na cestovný ruch orientovaný región.

Pamätajúc na to, partneri projektu neboli ochotní zaostávať za intenzívne sa rozvíjajúcou Európou, začali uvažovať, ako posunúť rozvoj elektromobilov v tomto prihraničnom slovensko-ukrajonsko-maďarskom regióne.

Boli identifikované 2 hlavné problémy:

1. nízky rozvoj ekodopravy kvôli slabému verejnému povedomiu

2. komplikovaný rozvoj cezhraničnej ekodopravy kvôli nedostatku vhodnej nabíjacej infraštruktúry

Projekt  Green Wheels: Ecotransport of the Future - Today ! (Zelené kolesá: Ekologická preprava budúcnosti - dnes!)  je zameraný na vybudovanie  základnej kostry infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. Zároveň je jeho zámerom realizovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia, informácií a odborného poradenstva, čo bude mať za následok:

- vybudovanie siete verejnej infraštruktúry nabíjacích staníc - minimálne 60, z toho na Slovenswku minimálne 20;

- ochotu zainteresovaných strán zverejniť na svojich webových stránkach bezplatnú podporu rozvoja infraštruktúry nabíjacích staníc elektromobilov;

- odporúčania pre miestne a regionálne orgány pre plánovanie mestských oblastí a medzimestských komunikácií vhodných pre rozvoj ekodopravy;

 

Vysvetlivky:

 

  - DC rýchlo nabíjacie stanice postavené partnermi projektu 

 

  

  - AC nabíjacie stanice postavené partnermi projektu

 

 

   - Nabíjacie stanice postavené individuálnymi investormi (Sk časť)


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT