logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Projekt VEDMA

projekt" VEDMA"  Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít

                                                               

CPK Michalovce sa podieľalo na príprave a zároveň aj na realizácii projektu spolu so Základnou školou v Budkovciach.

 

Dátum realizácie:    3/2010 - 2/2012                                                    

Operačný program: Vzdelávanie

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy/ Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

 

 

Aktivity projektu:

1.1 Príprava mater. a technického zabezpečenia tried, školenie pedagógov - práca s technikou, možnosti jej využitia

1.2 Príprava a realizácia otvorených hodín

2.1 Aktivizácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

2.2 Tvorba nových učebných materiálov pre výchovný smer a ich overovanie v praxi

2.3 Tvorba obsahu nového predmetu Škola života

2.4 Konzultačné stretnutia pedagogických zamestnancov s odborným radcom

2.5 Vytvorenie internej učebnej pomôcky Moja obec so žiakmi študijného smeru

2.6 Činnosť školského divadla Sunny

 

V rámci projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít sa zriadili 4 multifunkčné učebne,

ktoré majú zvýšiť efektivitu práce so žiakmi a umožnia učiteľom používať a vhodne spájať klasické metódy vyučovania a inovačné moderné formy práce so žiakmi.

Učebne sú vybavené počítačmi, interaktívnymi alebo e-Beam tabuľami, dataprojektormi, pripojením na internet a kamerovým systémom.

Vytvorila sa aj jedna špeciálna učebňa na vyučovanie hudobnej výchovy, ktorá je vybavená hudobnými nástrojmi a ozvučovacou technikou zakúpenou z prostriedkov získaných cez projekt VEDMA.

 

Projekt v médiách:
ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT